Odżywki dla sportowców - e-figura.pl Odżywki dla sportowców - e-figura.pl
e-figura.pl|Motywacja|Trening mentalny w sporcie – co to jest? Techniki, znaczenie, korzyści

Trening mentalny w sporcie – co to jest? Techniki, znaczenie, korzyści

Data aktualizacji 07.03.2024

Przeczytasz w 10 minut

Trening mentalny w sporcie – co to jest? Techniki, znaczenie, korzyści

Trening mentalny daje nieocenioną przewagę nad przeciwnikiem. Największe zasoby siły sportowca nie są bowiem w jego mięśniach, a w głowie. Ostatecznie wygrywa ten, który na treningowej drodze wykaże się największą determinacją, a podczas starcia nie pokona go stres czy brak wiary we własne możliwości. Współczesne książki o psychologii często poruszają tematy z dziedziny psychologii sportowej, trenerzy personalni doszkalają się z mentalnego przygotowania zawodników… ale czym w rzeczywistości jest ta cała mentalność? Wyjaśniamy – przeczytaj, a dowiesz się wszystkiego o treningu mentalnym.

Trening mentalny – co to jest?

Trening mentalny w sporcie to holistyczne podejście do rozwoju psychicznego sportowca, mające na celu optymalizację jego wyników i ogólnego dobrostanu. Jest to uzupełnienie treningu fizycznego i technicznego, które jest w stanie przechylić szalę zwycięstwa na korzyść zawodnika. Składają się na niego ćwiczenia i techniki, które omówimy w dalszej części artykułu. Dziedziną nauki zajmującą się treningiem mentalnym jest psychologia sportowa.

Trenerzy mentalni wykorzystują fakt, że istnieje silna zależność między możliwościami ciała i umysłu:

 • – Zawodnik nie będzie w stanie osiągnąć swojego pełnego potencjału jeśli nie wierzy, że jego ciało potrafi zrobić więcej. Będzie się podświadomie ograniczał.
 • – Jeśli umysł wierzy, że może więcej, niż ciało, będzie motywował ciało do ciągłego próbowania. Próbowanie to fizyczne samodoskonalenie. W końcu uda się osiągnąć cel, który umysł sobie założył.
 • – Podsumowując: umysł bez ciała da radę wynieść sportowca na wyżyny prędzej czy później – bo popchnie ciało na założony poziom. Ciało bez umysłu nie da rady – bo to umysł steruje ciałem, pozwoli mu zrobić tylko tyle, w ile wierzy.

O treningu mentalnym mówi się przede wszystkim w kontekście sportowym. Nie brakuje jednak coachów mentalnych, którzy stosują sportowe techniki m.in. w rozwoju biznesowym (na tym jednak nie będziemy się skupiać w tym artykule). W dalszej części poznasz dokładne techniki mentalnego trenowania.

Dlaczego trening mentalny w sporcie profesjonalnym jest tak ważny?

Dotychczasowe metody treningu fizycznego, taktycznego i technicznego doprowadziły do niemal maksymalnego wykorzystania potencjału ludzkiego organizmu. Są granice, których pod kątem cielesnym nie jesteśmy w stanie przebić – dopiero sfera mentalna staje się polem bitwy, gdzie sportowcy mogą odkryć nowe rezerwy. Psychika nie ma mierzalnych ograniczeń.

Ciało profesjonalnego sportowca jest już doskonałe, tak wyćwiczone, że bardziej się nie da. Wyobraźmy sobie dwóch biegaczy o identycznym poziomie wytrenowania fizycznego. Stają na linii startu maratonu. Żaden nie ma fizycznej przewagi nad drugim. Kluczem do triumfu okaże się siła umysłu, umiejętność radzenia sobie z bólem, zmęczeniem i zniechęceniem.

trening mentalny - książka dawida piątkowskiego obsesja doskonałości
O tym, jaką rolę ma trening mentalny w sporcie i jak doskonalić sportowy umysł pisze m.in. Dawid Piątkowski w książce Obsesja doskonałości. Zostań legendą sportu. Źródło: oficjalny sklep wydawnictwa OSMPower.

Na czym polega trening mentalny w praktyce? Stosowane techniki

To, jak wygląda trening, jest dostosowywane indywidualnie do zawodnika. Jego stan psychiczny decyduje, które metody i w jakiej ilości zostaną wykorzystane. Kluczowymi kategoriami metod mentalnego rozwoju są:

 • – techniki wizualizacyjne,
 • – techniki relaksacyjne,
 • – techniki motywacyjne,
 • – dodatkowe techniki wykorzystujące nowoczesne możliwości.

Wymienione techniki doskonalenia mentalnego, choć stosowane przez zawodowców, można wprowadzić do życia sportowca na każdym poziomie. Współpraca trenerska nie jest niezbędna do skutecznego samodoskonalenia.

Techniki wizualizacyjne

Technikami wizualizacyjnymi wykorzystywanymi w treningu mentalnym są m.in.:

 • Wyobrażenie idealnego wykonania: Polega na wyobrażeniu sobie perfekcyjnego wykonania danej czynności, np. rzutu wolnego w koszykówce, figury łyżwiarskiej lub podniesienia sztangi w martwym ciągu. Skupia się na szczegółach, takich jak ruchy ciała, emocje i doznania sensoryczne. Ta technika służy przekonaniu mózgu, że już zrobił to idealnie, wystarczy tylko wszystko powtórzyć.
 • Wizualizacja procesu: Skupia się na poszczególnych etapach danej czynności, np. rozgrzewce, strategii gry. Pozwala to na lepsze zrozumienie i zapamiętanie całego procesu. Dzięki temu w mózgu zakorzeniają się dobre nawyki i odruchy.
 • Wizualizacja z perspektywy trzeciej osoby: Wyobrażenie, że obserwujemy siebie z boku. Pozwala to na obiektywną ocenę i analizę swoich działań, np. techniki wykonania ćwiczenia czy rzutu piłką.
 • Wizualizacja negatywna: Wyobrażamy sobie potencjalne błędy i przeszkody, aby lepiej się na nie przygotować. Pomaga to także w poszukiwaniu rozwiązań wyobrażonych problemów, które rzeczywiście mogą się wydarzyć.

W technikach wizualizacyjnych można wykorzystywać rysowanie, generowanie obrazów w kreatorach AI czy wirtualną rzeczywistość.

Techniki relaksacyjne

Relaks to ważna część dbania o higienę psychiczną. W przypadku sportowca poddawanego presji i porażce stosowanie wyciszających technik jest niezbędne do długofalowego zarządzania stresem. Służą odwróceniu uwagi od natrętnych negatywnych myśli. Pomagają poprawić jakość snu oraz koncentrację.

Trening mentalny obejmuje m.in. następujące sposoby relaksacji:

 • Trening spójności oddechu i rytmu serca (HRV), koherencja serca: Pozwala na świadome regulowanie oddechu w celu synchronizacji z rytmem serca.
 • Trening Jacobsona: Polega na napinaniu i rozluźnianiu różnych grup mięśniowych.
 • Trening autogenny Schultza: Wykorzystuje sugestie słuchowe do wywołania stanu relaksacji i odprężenia.
 • Mindfulness: Metoda głębokiej medytacji. Skupienie uwagi na teraźniejszości, obserwowanie swoich uczuć psychicznych i fizycznych.
 • Treningi oddechowe: Głębokie oddychanie w ustalonych sekwencjach, szybka i prosta metoda uspokajająca.
 • – Wizualizacja przebywania w innym miejscu i sytuacji: Czasowe odcięcie się od nawału stresujących bodźców.

Istnieje wiele technik relaksacyjnych, a ich dobór zależy od indywidualnej reakcji osoby poddawanej.

Relaksujący trening mentalny - przykład wizualizacji i medytacji
Dzięki wizualizacjom i medytacji możesz przenieść swój umysł w zupełnie inne miejsce. Piękne, spokojne, gdzie problemy nie istnieją. To cenny czas dla sportowca żyjącego pod presją wyników.

Techniki motywacyjne

Trening mentalny w sporcie obejmuje szereg technik budowania motywacji, dobrych nawyków i zwalczania prokrastynacji – bez tego długie utrzymywanie treningowej musztry nie byłoby możliwe. Do technik motywacyjnych należą:

 • Afirmacje: Powtarzanie pozytywnych stwierdzeń o sobie i swoich możliwościach, co wzmacnia podświadomą wiarę we własne siły.
 • Motywujące cytaty i historie: Korzystanie z inspirujących słów innych osób, aby wzbudzić w sobie zaangażowanie, uwierzyć dzięki naocznemu przykładowi, że sukces jest możliwy.
 • Wizualizacja sukcesu: Wyobrażanie sobie osiągania celów i pokonywania wyzwań, co wzmacnia chęć dążenia do nich pomimo trudności.
 • Celebracja sukcesów: Umiejętność nagradzania się za wyznaczone wcześniej kamienie milowe. Docenianie swoich pomniejszych osiągnięć służy mechanizmowi nagrody i pobudza apetyt na więcej.
 • Dialog wewnętrzny: To nic innego jak rozmowa z samym sobą. Podczas tej rozmowy łatwiej zrozumieć swoje działania, myśli i uczucia. Rozkładamy na czynniki pierwsze popełniane błędy, ale i mówmy do siebie pozytywnie, chwaląc się za osiągnięcia.

talia kart afirmacyjnych dla kobiet
Narzędziem do treningu mentalnego mogą być m.in. karty z afirmacjami. Przykładowa talia przeznaczona dla kobiet, autorstwa Natalii Kalety. Źródło: oficjalny sklep wydawnictwa OSMPower.

Techniki dodatkowe

Trenerzy rozwoju mentalnego oraz sportowcy-amatorzy mogą wspomagać się najświeższą wiedzą i zapleczem technicznym. W treningu mentalnym wykorzystuje się między innymi:

 • – wizualizowanie treningowych sytuacji w rzeczywistości wirtualnej.
 • – neurofeedback, czyli trening z wykorzystaniem EEG (obserwacja fal mózgowych) w celu poprawienia rozumienia i kontroli emocji.
 • – korzystanie z aplikacji mobilnych do treningu mentalnego, które wspomagają techniki relaksacyjne oraz motywacyjne.
 • – biofeedback, czyli trening z wykorzystaniem czujników do obserwowania i regulowania funkcji fizjologicznych, takich jak rytm serca, napięcie mięśni i temperatura ciała.

Czemu służy trening mentalny w różnych sportach?

Trening mentalny oferuje szereg korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na różne aspekty życia sportowca – nie tylko te treningowe. Oto kilka kluczowych obszarów, w których da się dostrzec pozytywne zmiany:

 • Lepsza koncentracja: Trening pomaga sportowcom skupić się na zadaniu i odciąć się od rozpraszaczy. To szczególnie ważne m.in. dla tenisistów.
 • – Większa pewność siebie: Wzmocniona wiara we własne możliwości i umiejętności pozwala sportowcom na podejmowanie większego ryzyka i wykraczanie poza strefę komfortu. Kluczowa m.in. dla sportowców walczących w ringu.
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem: Trening uczy technik radzenia sobie z presją i stresem w różnych sytuacjach życiowych, co pomaga w zachowaniu równowagi i spokoju ducha. Stresowi nie może się poddać np. piłkarz grający na zapełnionym stadionie, świadomy, że kibice obserwują każdy jego ruch.
 • Większa odporność psychiczna: Trening mentalny pomaga w radzeniu sobie z porażkami i kontuzjami, obecnymi w każdym sporcie. Buduje także umiejętność ignorowania bólu fizycznego.
 • – Mądre wyznaczanie celów: Określenie celu umożliwia ustalenie priorytetów i wytyczenie jasnej drogi, gwarantującej sukces.
 • Kontrola lęku: Zarówno tego długofalowego, np. przed ważnymi zawodami, jak i w trakcie ryzykownego sportowego performensu.
 • – Zwalczanie prokrastynacji, tendencji do rezygnacji i zwątpienia: Czyli klasyczne a może by tak dzisiaj odpuścić trening? Dzięki treningowi mentalnemu sportowcy nie wypadają z treningowej rutyny. Potrafią zmotywować się w każdej sytuacji.

maratończycy podczas zawodów ulicznych
Na najwyższym poziomie, trening mentalny służy wygranej. Dobrze to widać na ostatnich kilometrach maratonu. Wszyscy perfekcyjnie wytrenowani i doświadczeni, a ktoś musi wygrać. Umysł przeważy szalę.

Jacy sportowcy stosują treningi mentalne?

Jak już wiesz, rola treningu mentalnego najwyraźniej uwidacznia się w sporcie profesjonalnym, ale coraz częściej uskuteczniają go także amatorzy i trenerzy współpracujący z amatorskimi klientami. Na wprowadzeniu tego typu treningów może skorzystać każdy sportowiec, a z pewnością niezbędny jest dla:

 • sportowców wytrzymałościowych: maratończyków, ultrakolarzy, ultrapływaków, którzy na gigantycznym dystansie mierzą się z kryzysami psychicznymi, wywołanymi niewyobrażalnym wyczerpaniem fizycznym.
 • – sportowców sylwetkowych: konieczność trzymania rygorystycznej diety 24h na dobę, do tego ciężkie treningi i wieczne poczucie niedoskonałości swojego ciała – wytrwanie na sylwetkowej drodze jest niezwykle trudne psychicznie.
 • – graczy sportów zespołowych: mierzą się z presją, koniecznością szybkiego myślenia i błyskawicznego reagowania.
 • – graczy sportów opartych na rywalizacji 1 na 1: tenisiści czy badmintoniści muszą cechować się doskonałą koncentracją w każdej sekundzie gry, więc ich umysł trzeba uodpornić na wszelkie rozpraszacze.
 • zawodników sportów walki: trening mentalny uczy odwagi w starciu z przeciwnikiem, często bardziej doświadczonym, o randze niepokonanego.
 • zawodników sportów ekstremalnych i ryzykownych: czy to wspinaczka wysokogórska, czy łyżwiarstwo figurowe, zawodnik zdaje sobie sprawę, że w momencie uprawiania swojego sportu ryzykuje zdrowiem, a nawet życiem. Silna mentalność pomaga mu przezwyciężyć najbardziej ludzkie obawy.

trening mentalny w sporcie - źródło wiedzy, książka o tysonie
Książki o sportowcach to cenne źródło wiedzy na temat ich mentalnego treningu. Tajniki mentalności Tysona obnaża książka Żelazna ambicja. Źródło: oficjalny sklep wydawnictwa OSMPower.

Eksperci zgadzają się co do tego, że bez treningu mentalnego sukces w jakimkolwiek sporcie nie będzie możliwy. Ćwiczenie umysłu pozwala przeskoczyć swoje ograniczenia tu i teraz (jak w wymienionych kategoriach dyscyplin), oraz długofalowo zadbać o motywację niezbędną to wytrwania w reżimie treningowym.

Jak trenować mentalnie w domowych warunkach?

Trening mentalny można przeprowadzać samodzielnie. Wymaga to odrobiny samodyscypliny i chęci do stałego zwiększania wiedzy psychologicznej.

 • – Wiedza: Warto sięgnąć między innymi po książki o psychologii, by opracować własny plan na mentalny sukces. Metody stosowane w treningu mentalnym to bardzo rozległy temat, o wielu wymienionych tutaj technikach są całe osobne publikacje.
 • – Wybierz kilka technik, które brzmią dla Ciebie najbardziej zachęcająco. Przetestuj je w praktyce, aż znajdziesz te sprawdzające się najlepiej.
 • Trenuj codziennie. Poświęć 10-20 minut każdego wieczoru na wewnętrzne dialogi, wizualizacje, medytacje.
 • – Zorganizuj przyjazne środowisko. Trenuj umysł w spokojnym miejscu. Możesz wspomóc się muzyką relaksacyjną czy dźwiękami natury. Odłóż daleko wszelkie urządzenia elektroniczne, które mogą Cię rozpraszać.

Wiele technik treningu mentalnego jest łatwych do praktykowania. Najważniejsza jest konsekwencja – rezultaty przychodzą z czasem, po dziesiątkach sesji treningowych. Kształtowanie psychiki to praca równie długofalowa, co doskonalenie ciała.

Podsumowanie

Trening mentalny to ostatnie pole, na którym sportowi eksperci widzą jeszcze możliwość dużego rozwoju profesjonalnych zawodników. Elitarni sportowcy są tak blisko fizycznych granic ludzkich możliwości, że o ostatecznej kolejności na podium decyduje siła wciąż niewyeksploatowanego umysłu. Z technik stosowanych na zawodowym poziomie czerpią także amatorscy trenujący.

Trening mentalny w sporcie wykorzystuje różnorodne techniki wizualizacyjne, relaksacyjne, motywacyjne oraz metody oparte na nowoczesnych technologiach. Dobór jest indywidualny, w zależności od potrzeb. Można go uskuteczniać także w domu, bez współpracy trenerskiej. Dzięki stałemu trenowaniu mentalności sportowiec jest w stanie przeskoczyć fizyczne ograniczenia swojego ciała, wytrwać w treningowym reżimie i utrzymać higienę psychiczną.

Sam temat trenowania mentalności jest bardzo rozległy – o konkretnych technikach najwięcej dowiesz się m.in. z książek o psychologii autorstwa ekspertów.

Bibliografia:

Abou Elmagd, Mohammed. (2016). General Psychological Factors Affecting Physical Performance and Sports. International Journal of Physical E ducation, Sports and Health. 255. 255-264. 10.36348/JASPE.2019.v02i07.004.

Gee CJ. How does sport psychology actually improve athletic performance? A framework to facilitate athletes’ and coaches’ understanding. Behav Modif. 2010 Sep;34(5):386-402. doi: 10.1177/0145445510383525. PMID: 20935240.

Röthlin P, Horvath S, Trösch S, Holtforth MG, Birrer D. Differential and shared effects of psychological skills training and mindfulness training on performance-relevant psychological factors in sport: a randomized controlled trial. BMC Psychol. 2020 Aug 6;8(1):80. doi: 10.1186/s40359-020-00449-7. PMID: 32762736; PMCID: PMC7409666.

Mogą Ci się spodobać

Bikini fitness – życie, przygotowania i wymagania w tym sporcie

Data aktualizacji 27.03.2024

Przeczytasz w 9 minut

Bikini fitness to sylwetkowy sport przyszłości. W ostatnich latach coraz […]

Trening mentalny w sporcie – co to jest? Techniki, znaczenie, korzyści

Data aktualizacji 07.03.2024

Przeczytasz w 10 minut

Trening mentalny daje nieocenioną przewagę nad przeciwnikiem. Największe zasoby siły […]

Silna wola – co to jest i jak nad nią pracować?

Data aktualizacji 12.02.2024

Przeczytasz w 9 minut

Silna wola – jakże często nam jej brakuje! Realizacja noworocznych […]

Prezent dla trenerki – co wybrać? 10 najlepszych propozycji

Data aktualizacji 09.02.2024

Przeczytasz w 9 minut

Prezent dla trenerki, która zmieniła Twoje życie – wyraź swoją […]

Czy czekolada jest zdrowa? Gorzka i inne – cała prawda!

Data aktualizacji 04.01.2024

Przeczytasz w 9 minut

Czy czekolada jest zdrowa? To kwestia bardziej kontrowersyjna, niż mogłoby […]

,,Dlaczego nie mogę schudnąć?” 15 przyczyn – znajdź swoją!

Data aktualizacji 14.12.2023

Przeczytasz w 8 minut

Dlaczego nie mogę schudnąć? To najczęstsze pytanie padające w gabinetach […]

Metabolizm – co to i co warto o nim wiedzieć? Poznaj swoje ciało!

Data aktualizacji 22.09.2023

Przeczytasz w 12 minut

Metabolizm – co to takiego? O metabolizmie, tudzież przemianie materii, […]

Jak się nie przejmować? 10 metod by wreszcie przestać się martwić

Data aktualizacji 19.09.2023

Przeczytasz w 7 minut

Jak się nie przejmować wszystkim dookoła? Problemy, na które nie […]

Jak zaakceptować siebie? 10 sposobów które Ci w tym pomogą

Data aktualizacji 25.08.2023

Przeczytasz w 9 minut

Jak zaakceptować siebie, zapomnieć o kompleksach i przestać porównywać się […]

Jak poprawić pamięć i koncentrację? 18 prostych sposobów 

Data aktualizacji 21.08.2023

Przeczytasz w 9 minut

Jak poprawić pamięć i koncentrację, a przez to jakość całego […]

Sport dla par – 15 pomysłów na aktywne randkowanie

Data aktualizacji 17.07.2023

Przeczytasz w 6 minut

Sport dla par, w który na dobre się wkręcicie – […]

Jak przestać podjadać? 12 metod ratujących Twoją dietę

Data aktualizacji 04.07.2023

Przeczytasz w 8 minut

Jak przestać podjadać, gdy już zmobilizujesz się do przejścia na […]

Jak się zrelaksować? 10 metod na stresujący dzień

Data aktualizacji 03.07.2023

Przeczytasz w 8 minut

Jak się zrelaksować, gdy dzień mocno dał Ci w kość? […]

Motywacja do odchudzania – 18 metod które zadziałają nawet na Ciebie

Data aktualizacji 26.06.2023

Przeczytasz w 12 minut

Motywacja do odchudzania opuszcza Cię, jeszcze zanim zauważysz pierwsze efekty? […]

Jak się ochłodzić w domu i na mieście? 14 sprawdzonych pomysłów

Data aktualizacji 23.06.2023

Przeczytasz w 9 minut

Jak się ochłodzić, gdy temperatura sięga daleko powyżej komfortowych 20 […]

Relaksacja przed snem – 10 sposobów na spokój po całym dniu

Data aktualizacji 22.06.2023

Przeczytasz w 6 minut

Relaksacja przed snem może zwalczyć problemy z zasypianiem i przebudzeniami. […]

Jak poprawić kondycję? 11 metod dzięki którym odżyjesz

Data aktualizacji 15.05.2023

Przeczytasz w 11 minut

Zadyszka po dobiegnięciu do tramwaju. Przystawanie pomiędzy piętrami. Ręce wykończone […]

Dobre nawyki – 30 drobnych praktyk zmieniających życie

Data aktualizacji 12.05.2023

Przeczytasz w 15 minut

Dobre nawyki nie oznaczają przewrócenia codzienności do góry nogami, rygorystycznego […]

Brak energii – skąd się bierze i jak rozwiązać ten problem?

Data aktualizacji 11.05.2023

Przeczytasz w 14 minut

Brak energii potrafi uprzykrzyć życie na każdym kroku. Kiedy siły […]

Jak zostać trenerem personalnym — 8 kroków do wymarzonego zawodu

Data aktualizacji 08.05.2023

Przeczytasz w 10 minut

Siłownia to Twój drugi dom, trening i dieta nie mają […]

Kiedy można zacząć ćwiczyć po porodzie? SN i cesarka

Data aktualizacji 02.05.2023

Przeczytasz w 5 minut

Poród to wielkie wydarzenie w życiu kobiety. Jej ciało przechodzi […]

Zdrowy tryb życia – 20 prostych zasad. Zacznij od teraz!

Data aktualizacji 25.04.2023

Przeczytasz w 12 minut

Zdrowy tryb życia może prowadzić każdy — także ten najbardziej […]

Co daje spacerowanie? 16 korzyści nie tylko dla zdrowia

Data aktualizacji 10.03.2023

Przeczytasz w 6 minut

Spacerowanie — najprostsza, najbardziej naturalna aktywność dostępna dla każdego. Trudno […]

Jazda na rolkach — efekty. 10 korzyści dla ciała i umysłu

Data aktualizacji 03.03.2023

Przeczytasz w 6 minut

Jeżdżenie na rolkach jest połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Poza świetną […]

Co daje bieganie? 20 zalet biegania odmieniających życie

Data aktualizacji 24.02.2023

Przeczytasz w 10 minut

Bieganie to najpopularniejszy amatorski sport świata — nic dziwnego, gdy […]

Rodzaje sportów – jaki najbardziej do Ciebie pasuje?

Data aktualizacji 17.02.2023

Przeczytasz w 15 minut

Na świecie istnieją tysiące sportów. Popularne dyscypliny, które masz okazję […]

Jazda na rowerze stacjonarnym — efekty, zalety i wady

Data aktualizacji 10.02.2023

Przeczytasz w 8 minut

Jazda na rowerze stacjonarnym to jeden z najczęściej wybieranych sportów […]

Czy można ćwiczyć z zakwasami? Wyjaśnienie

Data aktualizacji 19.01.2023

Przeczytasz w 6 minut

Wciąż czujesz w mięśniach skutki poprzedniego treningu, a wielkimi krokami […]

Jak schudnąć bez ćwiczeń? Jeden NIEZBĘDNY warunek

Data aktualizacji 11.01.2023

Przeczytasz w 8 minut

Odchudzanie kojarzy się z dwoma rzeczami – dietą i ćwiczeniami. […]

Czy po pobraniu krwi i szczepieniu można ćwiczyć?

Data aktualizacji 22.12.2022

Przeczytasz w 5 minut

Planujesz w najbliższym czasie zbadać krew lub przyjąć szczepionkę i […]

X

Darmowy ebook

50 pytań o odżywki i suplementy

Zapisuję się
poup close